Huisregels Feestweek Zuidbroek

De HUIS- en GEDRAGSREGELS voor een gezellige V.v.V.-feestweek

Wanneer u het terrein van de V.v.V. feestweek binnen gaat, bent u op de hoogte van onderstaande regels en dient zich er naar te gedragen.

 1. Voor een ieders veiligheid geldt er een toegangscontrole.
 2. Op het feestterrein worden video opnames gemaakt.
 3. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie worden niet geaccepteerd.
 4. U mag geen soft- of harddrugs gebruiken en niet in u bezit hebben op het feestterrein.
 5. Wapens of gelijkende objecten mogen niet in uw bezit zijn.
 6. Aanstootgevend en agressief gedrag worden niet geaccepteerd.
 7. Overlast en overmatig alcohol worden niet geaccepteerd.
 8. Toiletunits zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.
 9. Handel in goederen in of rond het feestterrein is verboden.
 10. Eigendommen van de V.v.V.of worden niet vernield, bij schade wordt u aansprakelijk gesteld.
 11. De V.v.V. is niet aansprakelijk voor verlies van en of schade aan eigendommen van bezoekers.
 12. Verloren en gevonden voorwerpen dienen bij de kassa unit gemeld / ingeleverd te worden.
 13. Klachten dienen direct bij de kassawagen gemeld te worden, klagen na afloop heeft geen zin.
 14. Als u de huis- en gedragsregels overtreedt kan er een sanctie worden opgelegd, zoals verwijdering / ontzegging van het feestterrein.
 15. Na sluitingstijd is het verboden op het feestterrein aanwezig te zijn.
 16. Bij vertrek dient u geen geluidsoverlast te veroorzaken en geen vernielingen aan te richten bij omwonenden.

Als u deze regels in acht houdt, dan heeft u een geweldig feest.

Bedankt namens alle feestgangers en omwonenden!!!